Tiếng Việt lớp 1 » Bài 47: en - ên


Loading...
Bài 47: en - ên ↓↑

en, ên

HS đọc và viết được: en, ên, lá sen, con nhện

 Đọc được câu ứng dụng: Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play