Tiếng Việt lớp 1 » Bài 46: ôn-ơn


Loading...
Bài 46: ôn-ơn ↓↑

ôn ơn

HS đọc và viết được: ôn, ơn, con chồn, sơn ca

Đọc được câu ứng dụng: Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Mai sau khôn lớn

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play