Tiếng Việt lớp 1 » Bài 45: ân-ăn


Loading...
Bài 45: ân-ăn ↓↑

 ân, ăn

HS đọc và viết được: ân, ăn, cái cân, con trăn
Đọc được câu ứng dụng: Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ lặn
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nặn đồ chơ

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play