Tiếng Việt lớp 1 » Bài 44: on- an


Loading...
Bài 44: on- an ↓↑

 on- an

HS đọc và viết được: on, an,mẹ con, nhà sàn

Đọc được câu ứng dụng: Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn Thỏ mẹ thì dạy con nhảy múa

 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bé và bạn bè

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play