Tiếng Việt lớp 1 » Bài 42: ưu-ươu


Loading...
Bài 42: ưu-ươu ↓↑

ưu, ươu

HS đọc và viết được: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao
Đọc được câu ứng dụng: 
Buổi trưa, Cừu chạy theo mẹ ra bờ suối.
Nó thấy hươu, nai đã ở đấy rồi
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play