Tiếng Việt lớp 1 » Bài 41: iêu- yêu


Loading...

 iêu- yêu

- HS đọc và viết được: iêu- yêu, diều sáo, yêu quý
- Đọc được câu ứng dụng:
Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play