Tiếng Việt lớp 1 » Bài 40: iu-êu


Loading...
Bài 40: iu-êu ↓↑

iu, êu

-  HS đọc và viết được: iu- êu, lưỡi rìu, cái phễu
-  Đọc được câu ứng dụng:
Cây bưởi, cây táo nhà bà sai trĩu quả
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó?

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play