Tiếng Việt lớp 1 » Bài 39: au-âu


Loading...
Bài 39: au-âu ↓↑

au, âu

Chào mào có áo màu nâu
Cứ mùa ổi chín từ đâu bay về

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play