Tiếng Việt lớp 1 » Bài 38: eo, ao


Loading...
Bài 38: eo, ao ↓↑

eo, ao

Suối chảy rì rào
Gió reo lao xao
Bé ngồi thổi sáo

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play