Tiếng Việt lớp 1 » Bài 37: Ôn tập


Loading...

HS đọc và viết được một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng -i và -y

Đọc đúng các từ ngữ và đoạn thơ ứng dụng:
Gió từ tay mẹ
Ru bé ngủ say
Thay cho gió trời
Giữi trưa oi ả.
 

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play