Tiếng Việt lớp 1 » Bài 36: ay – â, ây


Loading...

 ay – â, ây

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
  • HS đọc và viết được: ay, â- ây, máy bay, nhảy dây
  • Đọc được câu ứng dụng: Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play