Tiếng Việt lớp 1 » Bài 35: uôi - ươi


Loading...
Bài 35: uôi - ươi ↓↑

 uôi - ươi

  • HS đọc và viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi
  • Đọc được câu ứng dụng: Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chuối, bưởi, vú sữa

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play