Tiếng Việt lớp 1 » Bài 34:ui - ưi


Loading...
Bài 34:ui - ưi ↓↑

 ui - ưi

HS đọc và viết được: ui, ưi, đồi núi, gửi thư
Đọc được câu ứng dụng: Dì Na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play