Tiếng Việt lớp 1 » Bài 32: oi-ai


Loading...
Bài 32: oi-ai ↓↑

oi ai

HS đọc và viết được: oi, ai, nhà ngói, bé gái

 Đọc được các câu ứng dụng: 

Chú bói cá nghĩ gì thế ?

Chú nghĩ về bữa trưa

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Sẻ, ri, bói cá, le le

 


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play