Tiếng Việt lớp 1 » Bài 30: ua-ưa


Loading...
Bài 30: ua-ưa ↓↑

ua - ưa

HS đọc và viết được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ
Đọc được câu ứng dụng: Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Giữa trưa

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play