Tiếng Việt lớp 1 » Bài 29: ia


Loading...
Bài 29: ia ↓↑

ia

  • HS đọc và viết được: ia, lá tía tô
  • Đọc được câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chia quà

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play