Tiếng Việt lớp 1 » Bài 28: Chữ thường và chữ hoa


Loading...
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
  • HS biết được chữ in hoa và bước đầu làm quen với chữ viết hoa
  • Nhận ra và đọc được các chữ  in hoa trong câu ứng dụng: B, K, S, P, V
  • Đọc được câu ứng dụng: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ba Vì

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play