Tiếng Việt lớp 1 » Bài 25: ng- ngh


Loading...
Bài 25: ng- ngh ↓↑

 ng- ngh

HS đọc và viết được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ
Đọc được câu ứng dụng: nghỉ hè chị kha ra nhà bé nga
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bê, nghé , bé

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play