Tiếng Việt lớp 1 » Bài 24: q-qu, gi


Loading...
Bài 24: q-qu, gi ↓↑

q, qu, gi

HS đọc và viết được: q, qu, gi, chợ quê, cụ già
Đọc được câu ứng dụng: chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá
Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: quà quê

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play