Tiếng Việt lớp 1 » Bài 23: g-gh


Loading...
Bài 23: g-gh ↓↑

 g - gh

  • HS đọc và viết được: g, gh, gà ri, ghế gỗ
  • Đọc được câu ứng dụng: nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: gà ri, gà go

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play