Tiếng Việt lớp 1 » Bài 20: k-kh


Loading...

Học sinh đọc và viết được: k, kh, kẻ, khế

Đọc thuộc câu: chị kha kẻ vở cho bé hà và bé lê

Phát triển lời nói tự nhiên: ù ù, vo vo, vù vù, ro, ro, tu tu


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo



Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play