Tiếng Việt lớp 1 » Bài 17: u - ư


Loading...
Bài 17: u - ư ↓↑

Đọc và viết: u, ư, nụ, thư

Đọc: thứ tư bé hà thi vẽ

Phát triễn lời nói tự nhiên: thủ đô


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play