Tiếng Việt lớp 1 » Bài 12: i - a


Loading...

i: bi; a: cá

Học sinh đọc được i, a, bi, cá

Đọc được câu "bé hà có vở ô li"

Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề "lá cờ"


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play