Tiếng Việt lớp 1 » Bài 10: ô-ơ


Loading...
Bài 10: ô-ơ ↓↑

ô: cô; ơ: cờ

Tập đánh vần lớp 1, bé có vở vẽ

hô hồ hổ

bơ bờ bở


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play