Tiếng Việt lớp 1 » Bài 7: ê-v


Loading...

Học sinh đọc và viết được ê, v, bê, ve

Đọc được câu ứng dụng bé vẽ bê

Phát triễ lời nói tự nhiên bế bé


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play