Tiếng Việt lớp 1 » Bài 5: Dấu huyền và dấu ngã


Loading...

Giúp học sinh nhận biết được dấu huyền và đấu ngã

Biết ghép được tiếng bè bẽ


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play