Tiếng Việt lớp 1 » Bài 4: Dấu hỏi và dấu nặng


Loading...
Bài 4: Dấu hỏi và dấu nặng ↓↑

Nhận biết dấu hỏi, dấu nặng

biết ghép được tiếng bẻ, bẹ


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Tiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play