Tiếng Việt lớp 1 » Bài 3: Dấu sắc


Loading...

Dấu sắc.

Nhận biết được dấu và thanh sắc.

Biết ghép được tiếng bé


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoTiếng Việt lớp 1

Tải nội dung trên Google Play