Olympic toán lớp 3 » Vòng 13: Bảng nhân 9, Bảng chia 9


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú Số lần chơi Thời gian
HOÀNG XUÂN HỒNG Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Buôn Hồ, Đắk Lắk 26 3 00:03:07
Đàm Đàm Hoàng Quân Trường Tiểu học Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu, Nghệ An 19 2 00:06:07
vu anh Trường Tiểu học Cửu Cao Văn Giang, Hưng Yên 16 2 00:03:40
Nguyễn Khánh Toàn Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình Bù Đăng, Bình Phước 16 2 00:06:40
Nguyễn Anh Trường Tiểu học Đại Xuyên Phú Xuyên, Hà Nội 15 2 00:13:23
Nguyễn Nhật Quang Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 7, Hồ Chí Minh 14 2 00:02:11
Lý Loan Trường Tiểu học Dậu Dương Tam Nông, Phú Thọ 10 1 00:13:48
Nguyễn Bùi Duy Tùng Trường Tiểu học Quốc Tuấn Nam Sách, Hải Dương 9 2 00:06:25
Lê Thị Hà Phương Trường Tiểu học Thái Học Bình Giang, Hải Dương 9 1 00:05:18
nguyen ngoc nam Trường Tiểu học Lương Mỹ A Chương Mỹ, Hà Nội 4 1 00:05:22
Vòng 13: Bảng nhân 9, Bảng chia 9 ↓↑
Giới thiệu bảng nhân 9, bảng chia 9
Ôn tập các bài toán tính chu vi hình chữ nhật
Dạng bài toán: Hãy đặt các số cho trước vào ô trống thích hợp để được dãy tính đúng.
Các bài toán dạng tính giá trị của biểu thức:
Chú ý:
- Trong biểu thức nếu chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải
- Trong biểu thức nếu chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải
- Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thì ta thực hiện phép nhân, chia trước(chia, nhân) từ bên trái của phép nhân chia trước, rồi thực hiện phép cộng từ sau.
- Nếu có trong (...), thì thực hiện các phép tính trong (...) trước

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Olympic toán lớp 3

Tải nội dung trên Google Play