Olympic toán lớp 3 » Vòng 13: Bảng nhân 9, Bảng chia 9


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Nguyễn Anh Trường Tiểu học Đại Xuyên Phú Xuyên, Hà Nội 15 2 00:13:23
Nguyễn Nhật Quang Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 7, Hồ Chí Minh 14 2 00:02:11
Nguyễn Bùi Duy Tùng Trường Tiểu học Quốc Tuấn Nam Sách, Hải Dương 9 2 00:06:25
Giới thiệu bảng nhân 9, bảng chia 9
Ôn tập các bài toán tính chu vi hình chữ nhật
Dạng bài toán: Hãy đặt các số cho trước vào ô trống thích hợp để được dãy tính đúng.
Các bài toán dạng tính giá trị của biểu thức:
Chú ý:
- Trong biểu thức nếu chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải
- Trong biểu thức nếu chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải
- Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thì ta thực hiện phép nhân, chia trước(chia, nhân) từ bên trái của phép nhân chia trước, rồi thực hiện phép cộng từ sau.
- Nếu có trong (...), thì thực hiện các phép tính trong (...) trước

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoOlympic toán lớp 3

Tải nội dung trên Google Play