Trang chủ, Logo game cho conVòng 12: Phép chia hai chữ số cho một chữ số(không dư)

Loading...
Phép chia hai chữ số cho một chữ số không có số dư
Yêu cầu: Bé phải học hết bảng cửu chương 9, phép chia 2 số cho một chữ số
Các bài toán đố được đổi số khi mỗi lần chơi, trong phạm vi 1000
Bài 1: Trong phép chia hết, 10(được thay đổi khi mỗi lần chơi khác nhau) chia cho mấy để được thương lớn nhất?
Bài 2: Tìm một số biết khi lấy số đó chia cho (a) rồi cộng (c) thì được kết quả bằng (d)
a,b, c, d là các tham số được thay đổi khi mỗi lần chơi lại
Bài 3: Thùng thứ nhất chứa "alít dầu. Thùng thứ hai chứa số dầu bằng 1/a số dầu ở thùng thứ nhất. Hỏi cả hai thùng chứa bao nhiêu lít dầu?
Chú ý: Khi gặp trong bài 1/3 đọc là một phần 3.
 
Olympic toán