Olympic toán lớp 3 » Vòng 11: Bảng nhân 8


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
dinhvinh trandinhvinh Trường Tiểu học Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 10 2 00:05:05
nguyen diepanh Trường Tiểu học Mai Lâm Đông Anh, Hà Nội 9 1 00:04:32
Nguyễn Khánh Toàn Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình Bù Đăng, Bình Phước 8 2 00:02:29
Đàm Đàm Hoàng Quân Trường Tiểu học Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu, Nghệ An 8 1 00:01:05
Đào An Trường Tiểu học Xuân Canh Đông Anh, Hà Nội 7 2 00:03:02
Nguyễn Bình Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm Sơn Tây, Hà Nội 7 1 00:05:59
Nguyễn Anh Trường Tiểu học Đại Xuyên Phú Xuyên, Hà Nội 6 1 00:07:03
tran tuan Trường Tiểu học Chương Dương 1, Hồ Chí Minh 5 1 00:03:45
Vòng 11: Bảng nhân 8 ↓↑
- Bảng nhân 8(sắp xếp bảng nhân tám theo giá trị tăng dần)
- Nhân số có 3 chữ số với một chữ số
- So sánh số lớn gấp mấy lần, bé gấy mấy lần
- 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
- Các bài toán suy luận logic.
- Bài toán đưa thỏ tìm củ cà rốt

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Olympic toán lớp 3