Olympic toán lớp 3 » Vòng 11: Bảng nhân 8


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
nguyen diepanh Trường Tiểu học Mai Lâm Đông Anh, Hà Nội 9 1 00:04:32
Đàm Đàm Hoàng Quân Trường Tiểu học Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu, Nghệ An 8 1 00:01:05
Đào An Trường Tiểu học Xuân Canh Đông Anh, Hà Nội 7 2 00:03:02
Nguyễn Anh Trường Tiểu học Đại Xuyên Phú Xuyên, Hà Nội 6 1 00:07:03
- Bảng nhân 8(sắp xếp bảng nhân tám theo giá trị tăng dần)
- Nhân số có 3 chữ số với một chữ số
- So sánh số lớn gấp mấy lần, bé gấy mấy lần
- 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
- Các bài toán suy luận logic.
- Bài toán đưa thỏ tìm củ cà rốt

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoOlympic toán lớp 3

Tải nội dung trên Google Play