Olympic toán lớp 3 » Vòng 6: Em hãy tìm các cặp ô chứa số, phép tính có kết quả bằng nhau


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú Số lần chơi Thời gian
Đàm Đàm Hoàng Quân Trường Tiểu học Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu, Nghệ An 100 14 00:01:41
Lê Quỳnh Trường Tiểu học Hoàng Đan Tam Dương, Vĩnh Phúc 100 2 00:03:58
nguyen tit Trường Tiểu học Phong Châu Phú Thọ, Phú Thọ 100 2 00:05:18
lê vương Trường Tiểu học Kim Chung Đông Anh, Hà Nội 100 3 00:02:12
nguyen vu thien Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện Thanh Miện, Hải Dương 10 1 00:01:51
nguyen diepanh Trường Tiểu học Mai Lâm Đông Anh, Hà Nội 10 1 00:03:24
Nguyễn Khánh Toàn Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình Bù Đăng, Bình Phước 10 1 00:01:13
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 8 1 00:02:45
Nguyễn Đan Trường Tiểu học Long Hưng Ô Môn, Cần Thơ 8 2 00:03:32
Vòng 6: Em hãy tìm các cặp ô chứa số, phép tính có kết quả bằng nhau ↓↑

Bài 1: Em hãy tìm các cặp ô chứa số, phép tính có kết quả bằng nhau trong bảng sau.

Bài 2:  Bạn hãy di chuyển con thỏ đến củ cà rốt bằng các phím mủi tên (←↑→↓)


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Olympic toán lớp 3

Tải nội dung trên Google Play