Olympic toán lớp 3 » Vòng 5: Luyện thi ViOlympic toán lớp 3


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú Số lần chơi Thời gian
nguyen anh Trường Tiểu học Hà Thạch Phú Thọ, Phú Thọ 100 2 00:00:38
Nguyễn Đình Hải Trường Tiểu học Liên Chung Tân Yên, Bắc Giang 100 4 00:04:03
Hồ Đức Cường Trường Tiểu học Cầu Giát Quỳnh Lưu, Nghệ An 100 1 00:14:03
mai khôi Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Thống Nhất, Đồng Nai 100 3 00:00:23
Nguyễn Khánh Toàn Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình Bù Đăng, Bình Phước 100 1 00:19:38
nguyen bao Trường Tiểu học Phong Châu Phú Thọ, Phú Thọ 100 1 00:10:20
nguyen tit Trường Tiểu học Phong Châu Phú Thọ, Phú Thọ 100 4 00:01:08
Nguyễn Thành Thiện Thành Thiện Trường Tiểu học Lê Văn Tám Tam Kỳ, Quảng Nam 8 4 00:02:00
nguyễn dung Trường Tiểu học Hoàng Diệu Gia Lộc, Hải Dương 6 1 00:02:47
Vòng 5: Luyện thi ViOlympic toán lớp 3 ↓↑

Nội dung ôn luyện bảng nhân từ 2 đến 6, các bài toán về phân số:

VD:Số viên bi của Minh bằng 1/2 số viên bi của Tùng. Nếu Tùng cho Minh 4 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi Tùng có bao nhiêu viên bi?

 

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Olympic toán lớp 3

Tải nội dung trên Google Play