Trang chủ, Logo game cho con


 • Bé tập làm quen với các số từ 1 đến 10
 • Nghe đọc các số từ 1 đến 10
 • Bài kiểm tra các số từ 1 đến 10
 • Có hai phiên bản Tiếng Anh và Tiếng Việt
 • Bé tập làm quen với các chữ cái
 • Nghe đọc các chữ cái
 • Tìm chữ cái
 • Tiếng Anh - Tiếng Việt
 • Bé tập làm quen với các màu cơ bản.
 • Nhận biết màu sắc
 • Luyện khả năng nhớ, ngôn ngữ
 • Có cả hai phiên bản tiếng anh và tiếng việt.
 • Cách chơi:
 • Trang 1 là học click vào màu nào thì hiện màu đó và đọc.
 • Trang 2 luyện tập nghe đọc 1 màu và chọn cho đúng, có thể chuyển từ tiếng anh sang tiếng việt và ngược lại.

Giúp bé làm quen với hình dạng, màu sắc, sẽ giúp bé làm quen với các hình cơ bản như Hình Vuông, Hình Tròn, Hình Chữ Nhật, Hình Tam Giác, Các màu sắc cơ bản Xanh, Đỏ, Vàng, có âm thanh thật sinh động và dễ chơi

Tập đếm các số từ 1 đến 10

Bài kiểm tra cho các bé mẫu giáo

Giúp bé phân biệt được cao thấp.

Phát triễn khả năng nhận biết một vật cao, thấp

Giáo án điện tử mầm non cho bé 4 đến 5 tuổi. 
Rèn luyện kỷ năng đếm và nhớ các số từ 1 đến 10
Trẻ nhận biết nhóm có 1 đối tượng đến 10 đối tượng
Rèn luyện cho bé khả năng chú ý, quan sát và tìm kiếm đối tượng
Nhận biết được hình dạng các đối tượng