Luyện thi Violympic lớp 2 » Vòng 13: Sắp xếp số có 3 chữ số tăng dần


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
nguyễn ngọc diep Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Đức Cơ, Gia Lai 100 2 00:01:56
Đàm Đàm Hoàng Quân Trường Tiểu học Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu, Nghệ An 90 2 00:03:41
lương mạnh tuấn Trường Tiểu học Phú Hộ II Phú Thọ, Phú Thọ 80 1 00:01:38
Số có 3 chữ số
- Sắp xếp số có 3 chữ số
- Bài toán:
- Số bé nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 15 là số
- Số bé nhất có 3 chữ số mà tích 3 chữ số của số đó bằng 18 là số:
- Có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng 3 chữ số của số đó bằng 4?

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoLuyện thi Violympic lớp 2

Tải nội dung trên Google Play