Luyện thi Violympic lớp 2 » Vòng 11: Kéo thả phép chia


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
nguyễn NGA Trường Tiểu học Thanh Hưng Thanh Chương, Nghệ An 100 3 00:02:20
Nguyễn Ngọc ánh Ánh Trường Tiểu học Tân Minh B Sóc Sơn, Hà Nội 90 1 00:02:10
chu hải dăng dăng Trường Tiểu học Uy Nỗ Đông Anh, Hà Nội 80 1 00:03:55

Bài 1: Em hãy tìm 2 cặp ô chứa số có chứa giá trị a bằng nhau.

Bài 2: Kéo thả phép chia


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoLuyện thi Violympic lớp 2

Tải nội dung trên Google Play