Luyện thi Violympic lớp 2 » Vòng 9: Tìm phép tính có kết quả bằng nhau


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
do dung Trường Tiểu học Nhân Khang Lý Nhân, Hà Nam 200 2 00:06:39
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 200 1 00:02:05
Bùi Kiều Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 100 1 00:02:21
Bài 1:Số học sinh lớp 2A là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tổng 2 số của nó là 5. Biết số bạn học sinh Nam là 28. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn Nữ?
Trả lời: Số bạn nữ lớp 2A là ... bạn
Bài 2: Biết thứ 7 tuần này là ngày 15. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu?
Trả lời: Thứ năm tuần sau là ngày...
Bài 3: Có một thùng dầu, nếu đựng vào can 3l thì được 10 can và còn thừa 1l. Hỏi thùng dầu đó có bao nhiêu lít dầu?

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoLuyện thi Violympic lớp 2

Tải nội dung trên Google Play