Luyện thi Violympic lớp 2 » Vòng 8: Ôn tập bảng cửu chương, từ 1 đến 5


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
chu hải dăng dăng Trường Tiểu học Uy Nỗ Đông Anh, Hà Nội 100 2 00:02:52
Trần Hiếu Trường Tiểu học Tân Thành Kim Sơn, Ninh Bình 100 3 00:04:46
trần tuấn dũng Trường Tiểu học tư thục Newton Bắc Từ Liêm, Hà Nội 80 2 00:02:16

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

- Luyện thi Violympic toán lớp hai, ôn tập bảng cửu chương, từ 1 đến 5

- Giúp học sinh tính nhanh

Bài 2: Kéo thả các số cho trước phía trên vào các ô trống thích hợp phía dưới, để được dãy tính đúng.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoLuyện thi Violympic lớp 2

Tải nội dung trên Google Play