Luyện thi Violympic lớp 2 » Vòng 3: Bạn chọn liên tiếp các ô có giá trị tăng dần


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Hoai Chery Trường Tiểu học Khánh Hà Thường Tín, Hà Nội 100 1 00:02:38
nguyen diepanh Trường Tiểu học Mai Lâm Đông Anh, Hà Nội 100 3 00:07:19
Trần Bảo Huy Trường Tiểu học Sơn Thành Tây Tây Hoà, Phú Yên 100 2 00:10:57

Chú ý nội dung chương trình:

+ Phép cộng có nhớ

+ Phép trừ không nhớ


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoLuyện thi Violympic lớp 2

Tải nội dung trên Google Play