Trang chủ, Logo game cho conÔn tập các số đến 100000
Ôn tập các số đến 100000

Nghe đọc và nhấp vào các ô đễ nhập 

Ví dụ: Hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, đơn vị.

 

Viết số thành tổng các số theo mẫu
Viết số thành tổng các số theo mẫu

Viết số sau thành tổng: 8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

Phân tích một số thành tổng các số hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm cộng với hàng chục cộng với hàng đơn vị

Các phép tính trong phạm vi 100000
Các phép tính trong phạm vi 100000
Phần mềm toán lớp 4:
Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100000
Các phép toán cộng trừ nhân chia được tạo ngẫu nhiên
Các số cũng được tạo ngẫu nhiên trong phạm vi chương trình toán lớp 3

Chú ý: Khi phép chia, chúng tôi chỉ quan tâm đến kết quả để chấm bài. các phần cộng trừ ở dưới phép chia không được kiểm tra.bởi vì mỗi giáo viên có thể dạy cho học sinh cách chia khác nhau.

Ôn tập các số đến 100000 tiếp theo
Ôn tập các số đến 100000 tiếp theo
Nội dung: Gồm 3 dạng bài tập:
Dạng 1:Điền dấu lớn hơn, bé hơn, hoặc bằng
Dạng 2: Tìm số lớn nhất trong bốn số
Dạng 3: Tính chi vi hình chữ nhật, hình tam giác, hình lục giác
Tìm x biết
Toán lớp 4 tìm x biết:
Theo mẫu:
a) x + 257 = 1892
x = 1892 - 257
x = 1635

 

Gồm các bài thực hành không giới hạn, có nội dung mức độ phù hợp với các bài tập trong sách giáo khoa Toán Lớp 4, chỉ khác là các bài tập này được tương tác trực tiếp trên máy. Để đáp ứng nhu cầu phát triễn năng lực của học sinh về thao tác, phán đoán tình huống, tự tìm hiểu học tập trên mạng, mang lại kiến thức như ở trường. Học mà chơi, chơi mà học, giúp học sinh hứng thú hơn.