Trang chủ, Logo game cho con


Theo chương trình nội dung sách giáo khoa toán lớp 3, bài 1, cho các em làm bài tập sách giáo khoa, để việc kiểm tra các em có hiểu bài hay không cần phải làm trên máy tính, vì đề bài được máy tạo ra một cách ngẫu nhiên có logic, nằm trong chương trình học, đảm bảo khách quan, không thể copy bài bạn được

Đọc viết, so sách các số có 3 chữ số

Bài 1: Nhấn vào để nghe đọc

Bài 2: Điền dấu >,<,=

Bài 3: Viết số thích hợp, tăng dần, giảm dần

Bài 4: Tìm số nhỏ nhất, lớn nhất

 

Cộng trừ các số có 3 chữ số, có nhớ và không nhớ.

Ôn tập các bảng nhân chia

Nội dung sách giáo khoa, phần ôn tập và bổ sung trang 9, 10

Nội dung phù hợp với sách giáo khoa, trang 12,13

- Xem đồng hồ

- Học xem giờ

- Đồng hồ chỉ mấy giờ

- Bé học xem giờ

- Bé học xem đồng hồ

- Đồng hồ cho bé

- Mấy giờ rồi

Đây là bài bé học xem giờ, tạo giờ ngẫu nhiên,  có dư có kém ngẫu nhiên, giao diện đẹp, có âm thanh đọc cho bé nghe, vui để học, học mà chơi.

Học bảng cửu chương 6

Nhân số có hai chữ số với một chữ số, có nhớ và không nhớ

SGK trang 18 đến 23

Học thuộc bảng nhân 6.

Chú ý: 6 nhân với một số bằng một số nhân với 6

Bảng chia 6, phép chia hết và phép chia có dư

Học sinh tính vào giấy nháp rồi điền vào

Toán lớp 3, học bảng cửu chương 7, phép nhân 7, luyện tập các bài toán nhân 7