Trang chủ, Logo game cho con


Giới thiệu bảng nhân 9, bảng chia 9

Ôn tập các bài toán tính chu vi hình chữ nhật

Dạng bài toán: Hãy đặt các số cho trước vào ô trống thích hợp để được dãy tính đúng.

Các bài toán dạng tính giá trị của biểu thức:

Chú ý:

- Trong biểu thức nếu chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải

- Trong biểu thức nếu chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải

- Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, thì ta thực hiện phép nhân, chia trước(chia, nhân) từ bên trái của phép nhân chia trước, rồi thực hiện phép cộng từ sau.

- Nếu có trong (...), thì thực hiện các phép tính trong (...) trước

 

Phép chia hai chữ số cho một chữ số không có số dư

Yêu cầu: Bé phải học hết bảng cửu chương 9, phép chia 2 số cho một chữ số

Các bài toán đố được đổi số khi mỗi lần chơi, trong phạm vi 1000

Bài 1: Trong phép chia hết, 10(được thay đổi khi mỗi lần chơi khác nhau) chia cho mấy để được thương lớn nhất?

Bài 2: Tìm một số biết khi lấy số đó chia cho (a) rồi cộng (c) thì được kết quả bằng (d)

a,b, c, d là các tham số được thay đổi khi mỗi lần chơi lại

Bài 3: Thùng thứ nhất chứa "alít dầu. Thùng thứ hai chứa số dầu bằng 1/a số dầu ở thùng thứ nhất. Hỏi cả hai thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

Chú ý: Khi gặp trong bài 1/3 đọc là một phần 3.

 

- Bảng nhân 8(sắp xếp bảng nhân tám theo giá trị tăng dần)
- Nhân số có 3 chữ số với một chữ số
- So sánh số lớn gấp mấy lần, bé gấy mấy lần
- 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
- Các bài toán suy luận logic.
- Bài toán đưa thỏ tìm củ cà rốt

Mục đích: Giúp học sinh đổi được đơn vị đo độ dài, từ ki-lô_mét đến mi-li-mét

Bài 2: Các bài toán về đơn vị đo đọ dài, tập hợp tất cả các bài toán khó lớp 3 về đơn vị đo độ dài.

Thực hành đơn vị đo độ dài, Các bài toán liên hệ với độ dài trong thực tế, như cây thước của em dài bao nhiêu cm, đường từ nhà đến trường dài bao nhiêu ki-lô-mét, chiều cao của em là bao nhiêu cm.

Các bài toán về đơn vị đo độ dài lớp 3

Bài 1, Sắp xếp các ô có giá trị tăng dần theo độ dài:

Đổ độ dài về mm rồi tính

1km= 10hm=100dam=1000m=10000dm=100000cm=1000000mm

Bài 2: Các bài toán về đơn vị đo độ dài, mô phỏng chương trình ai là triệu phú

 

Chọn cặp số có kết quả bằng nhau, tổng hợp phép nhân và phép chia

Bài 2: Tìm đường đi trong mê cung cho thỏ:

Các bài toán: được tạo số ngẫu nhiên:

Một phép chia có số bị chia là 56, thương là 6 số dư là 2. Số chia của phép tính đó là:...

Một phép chia có số bị chia là số lớn nhất có hai chữ số, thương bằng 5, số dư kém thương 1 đơn vị. Số chia của phép chia đó là:

Toán lớp 3, học bảng cửu chương 7, phép nhân 7, luyện tập các bài toán nhân 7

Luyện thi violympic toán lớp 3 vòng 7

Phép nhân các số trong phạm vi 7

Gồm 3 dạng bài tập

- Chọn 2 ô có kết quả bằng nhau

- Ai là triệu phú lớp 3

- Tìm đường đi trong mê cung giúp thỏ tìm đến củ cà rốt

Bài 1: Em hãy tìm các cặp ô chứa số, phép tính có kết quả bằng nhau trong bảng sau.

Bài 2:  Bạn hãy di chuyển con thỏ đến củ cà rốt bằng các phím mủi tên (←↑→↓)