Học Vần lớp 1 » Tìm vần ich và êch


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú Số lần chơi Thời gian
Giang Bảo Quyên Trường Tiểu học Long Phứơc 9, Hồ Chí Minh 10 3 00:01:05
HOÀNG MINH LÂM Trường Tiểu học Phước Thiền 1 Nhơn Trạch, Đồng Nai 10 1 00:01:26
Nguyễn Nhật quang Trường Tiểu học Dũng sĩ Thanh Khê Thanh Khê, Đà Nẵng 10 2 00:04:32
Tran Minh Khang Trường Tiểu học Phan Đình Giót Thanh Xuân, Hà Nội 9 3 00:02:30
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 4 1 00:00:30
Tìm vần ich và êch ↓↑

Điền vào dấu ... vần ích hay ếch

ich: tờ lịch, vui thích, du lịch, rỉ rích, bịch chè, ngọc bích, chim chích, dịch nghĩa, về đích, phe địch, nghịch ngợm, nhúc nhích, có ích, chắc nịch, phích nước, tích góp, thích thú, dây xích

êch: con ếch, chênh chếch, bắn chệch, đếch làm, nhếch nhác, lệch lạc, quệch quạc, xệch xạc, trắng bệch


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Học Vần lớp 1

Tải nội dung trên Google Play