Giáo Án mẫu giáo » Bé học chữ cái


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Nguyen Dinh Quang Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Liên Chiểu, Đà Nẵng 10 2 15:16:39
  • Bé tập làm quen với các chữ cái
  • Nghe đọc các chữ cái
  • Tìm chữ cái
  • Tiếng Anh - Tiếng Việt

Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoGiáo Án mẫu giáo

Tải nội dung trên Google Play