Ôn tập toán lớp 2 » Đề cương ôn tập giữa học kỳ I(Dạng 2)


Loading...
Bảng xếp hạng
Bạn Trường Địa chỉ Điểm Số lần chơi Thời gian
Võ Đại Hoàng Trường Tiểu học Tây Lộc Huế, Thừa Thiên Huế 9 2 00:04:00
lê vương Trường Tiểu học Kim Chung Đông Anh, Hà Nội 9 2 00:09:03
Nguyễn Minh Long Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương Ba Đình, Hà Nội 8 1 00:14:12
Bùi Tuấn Anh Trường Tiểu học Xuân Bắc Xuân Trường, Nam Định 8 4 00:02:45
Đinh Nguyễn Khánh Như Trường Tiểu học Long Hoà Dầu Tiếng, Bình Dương 8 1 00:18:29
đỗ ngọc Trường Tiểu học Hải Xuân Hải Hậu, Nam Định 8 1 00:11:14
do dung Trường Tiểu học Nhân Khang Lý Nhân, Hà Nam 7 1 00:06:26
nguyen diepanh Trường Tiểu học Mai Lâm Đông Anh, Hà Nội 6 1 00:11:14
Ngân Anh Trường Tiểu học Núi Thành Hải Châu, Đà Nẵng 5 1 00:36:31

Cấu trúc đề thì kiểm tra toán lớp 2, giữa học kỳ 1, phép cộng có nhớ(Đề 2A)

Bài 1: Điền dấu >, <, = vào ô trống

Bài 2: Nối phép tính

Bài 3: Tính nhẩm

Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được ... lít dầu, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng ... lít dầu. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài 5: Dạng toán hình học

Bài 6: Lan nhiều hơn Huệ 10 tuổi, Mai ít hơn Lan 4 tuổi. Hỏi Mai nhiều hơn Huệ bao nhiêu tuổi?


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáoÔn tập toán lớp 2

Tải nội dung trên Google Play