Trang chủ, Logo game cho con


Loading...
Tuần 33: Lượm

Chính tả lớp 2, tuần 33: Nghe Viết Lượm

Chú bé loắt choắt, 
Cái xắc xinh xinh, 
Cái chân thoăn thoắt, 
Cái đầu nghênh nghênh. 
 
Ca-lô đội lệch,
Mồm huýt sáo vang,
Như con chim chích,
Nhảy trên đường vàng...
Chính tả