Trang chủ, Logo game cho con


Loading...
Tuần 32: Tiếng chổi tre

Chính tả lớp 2 tuần 32: Tiếng chổi tre

Những đêm đông 
Khi cơn dông 
Vừa tắt 
Tôi đứng trông 
Trên đường lặng ngắt 
Chị lao công 
Như sắt 
Như đồng 
Chị lao công 
Đêm đông 
Quét rác... 
Nhớ em nghe 
Tiếng chổi tre 
Chị quét 
Những đêm hè 
Đêm đông gió rét 
Tiếng chổi tre 
Sớm tối 
Đi về 
Giữ sạch lề 
Đẹp lối 
Em nghe!
TỐ HỮU

 

Chính tả