Trang chủ, Logo game cho con


Loading...
Tuần 31: Việt Nam có Bác

Chính tả lớp 2, tuần 31, Nghe viết: Việt Nam có Bác

Lê Anh Xuân

Bác là non nước trời mây,
Việt Nam có Bác mỗi ngày đẹp hơn.
Còn cao hơn đỉnh Trường Sơn,
Nghìn năm chung đúc tâm hồn ông cha. 
Điệu lục bát, khúc dân ca, 
Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam.
 
 
Chính tả