Trang chủ, Logo game cho conTuần 27: Con Vện

Loading...

Tiết 10: Nghe Viết

Con Vện

Mỗi khi nó chạy
Cái đuôi cong lên,
Đuôi như bánh lái
Định hướng cho thuyền.
 
Rời nhà xa ngõ
Đuôi quắp dọc đường.
Đuôi buông ủ rũ
Là khi nó buồn.
 
Nhưng mà ngộ nhất 
Là lúc nó vui:
Chẳng hề nhếch mép
Nó cười bằng... đuôi.
Chính tả