Trang chủ, Logo game cho conTuần 26: Vì sao cá không biết nói

Loading...

Tập chép:

Vì sao cá không biết nói?

Việt đang say sưa ngắm bể cá cảnh, bỗng hỏi Lân:

- Anh này, vì sao cá không biết nói nhỉ?
Lân đáp:
- Em hỏi thật ngớ ngẩn. Nếu miệng em ngậm đầy nước, em có nói được không?
 
Chính tả